VÅRT UPPDRAG – ATT HJÄLPA DIG ATT SE DITT FÖRETAGS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Alla företag hamnar någon gång i ett slags vägskäl, där det skulle vara bra att ha någon att diskutera med. Du vill helt enkelt få hjälp att se möjligheter till förändring för ditt företag!

Företagsakuten vänder sig till alla företag i Värmland oavsett storlek, omsättning och antal anställda.

Varje bolag har möjlighet att få upp till 10 timmars rådgivning. Målet är att vi tillsammans kommer fram till en lösning där företagaren har en aktiv roll!

TVÅ ARBETSMODELLER

1. Företagaren tar kontakt i en speciell fråga. Vi kartlägger situaionen och lägger en individuell plan för för det gemensamma arbetet.

2. Företagare utvecklar tillsammans sina företag i processledda kreativa forum